Kolektīvā uzvedība. Vārdnīca.


Kolektīvā uzvedība.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

Baumas

Baumas – neapstiprināta informācija par notikumiem, faktiem, ko cilvēki mutiski paziņo viens otram.

E

Ekspresīvais pūlis

Ekspresīvais pūlis ir tāds, kura mērķis ir emociju, jūtu izpausme.

K

Kolektīvā uzvedība

Kolektīvā uzvedība – lielai ļaužu grupai kopīga uzvedība.

Konvencionālais pūlis

Konvencionālais pūlis - cilvēki, kas sanākuši uz kādu pasākumu un uzvedas līdzīgi, ievērojot šādā pasākumā pieņemtās normas.

M

Masa

Masa – cilvēku kopums, kurus interesē vai satrauc viens un tas pats temats vai problēma.

Masu komunikācija

Masu komunikācija – masu saziņas līdzekļu (TV, radio, prese, internets) izmantošana informācijas apmaiņā.

P

Panika

Panika - impulsīva pūļa darbība, ko izraisa kāda biedējoša vai satraucoša situācija un informācija, vai arī informācijas trūkums.


Pūlis

Pūlis - skaitliski liela cilvēku kopa, kuri atrodas vienkopus sakarā ar kādu notikumu.

R

Reklāma

Reklāma – pozitīvi vērtējumi par preci, pakalpojumu, uzņēmumu, organizāciju, cilvēku, ideju utt.

T

Tenkas

Tenkas – baumas ar mērķi kādu apmelot, diskreditēt.