Bioloģisko un vides faktoru nozīme indivīda attīstībā – psihiskās veselības priekšnosacījumi. Vārdnīca.


Bioloģisko un vides faktoru nozīme indivīda attīstībā – psihiskās veselības priekšnosacījumi.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

Fenotips

Ārēji redzamo genotipa pazīmju kopums.

G

Genotips

Visu organisma gēnu kopums, kas mantots no abiem bioloģiskajiem vecākiem.

P

Psihiskā veselība

Viens no cilvēka kopējās veselības komponentiem, kas ietver gan cilvēka apmierinātību ar sevi un savu dzīvi, gan noteiktu intelektuālās dzīves kvalitāti, gan labvēlīgas attiecības ar citiem.

Psiholoģiskā labklājība

Tiekšanās pēc izaugsmes un savu iekšējo resursu īstenošanas, kas ietver sevī sevis pieņemšanu, pozitīvas attiecības ar citiem, autonomiju, prasmi īstenot ikdienas vajadzības, dzīves mērķi un personisko izaugsmi.

S

Subjektīvā labklājība

Cilvēka subjektīvs savas dzīves novērtējums, kas ietver kognitīvo (ko es domāju par savu dzīvi?) un emocionālo (kā es jūtos par savu dzīvi?) novērtējumu.

V

Vides sistēmu modelis

Amerikāņu psihologa Bronfenbrennera Uri izveidotais apkārtējās vides modelis, kas raksturo dažādus apkārtējās vides līmeņus (mikrosistēma, mezosistēma, eksosistēma, maksrosistēma) un cilvēka attīstību skaidro kā dinamisku procesu, kas notiek mijiedarbībā ar apkārtējo vidi.