Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

Sekundārā grupa

Sekundārā grupa – cilvēkam ir tā, kurā ir retāk sastapti cilvēki, ar kuriem ir atsevišķas kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas, attiecības ir vairāk oficiālas un racionālas, dažreiz pat formālas, un ir epizodiska rakstura mijiedarbība.