Vārdnīca. Personība.


Personību var definēt kā unikālu psiholoģisko īpašību kopumu, kas ietekmē indivīda uzvedību dažādās situācijās.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

B

Picture of Anda Upmane

Biheiviorisms

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:25 AM
 

Biheivioristu skatījumā persona ir organisms, kuram piemīt iedzimta spēja reaģēt uz vides notikumu iedarbību un iemācīties atbilstošas uzvedības repertuāru.Personība ir uzvedību summa.


C

Picture of Anda Upmane

Cilvēks

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:36 AM
 

Cilvēks – šo jēdzienu lietojam kā mūsu sugas apzīmējumu – homo sapiens. Tātad visi šīs sugas pārstāvji neatkarīgi no viņu dotībām, uzvedības u.t.t. ir cilvēki.


E

Picture of Anda Upmane

Ego

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:27 AM
 

Freida teorijā EGO - Apzinātā personības daļa, kas ir starpnieks starp neapzinātajām ID dziņām un apkārtējo realitāti.


I

Picture of Anda Upmane

ID

by Anda Upmane - Monday, 11 April 2011, 9:48 AM
 

Freida teorijā ID ir bioloģiski nosacīto, iedzimto, irracionālo tieksmju un impulsu sakopojums. Ietilpst bezapziņas sfērā.


Picture of Anda Upmane

Indivīds, individualitāte

by Anda Upmane - Monday, 11 April 2011, 9:38 AM
 
Indivīds – šo jēdzienu lietojam, runājot par kādu atsevišķu cilvēku kā par vienu no sugas pārstāvjiem ar savām individuālām īpašībām.
Runājot par unikālu un nedalāmu īpašību savienojumu, lietojam arī jēdzienu – individualitāte.

P

Picture of Anda Upmane

Personība

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:29 AM
 

Personība ir unikāls psiholoģisko īpašību kopums, kas ietekmē indivīda uzvedību dažādās situācijās.


Picture of Anda Upmane

Personības iezīme

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:29 AM
 

Personības iezīme ir vispārējas darbības tendence, kas cilvēkiem piemīt dažādās pakāpēs un ietekmē cilvēka uzvedību dažādās situācijās.


Picture of Anda Upmane

Personības iezīmju teorijas

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:30 AM
 

Personības iezīmju teorijas uzsver, ka personību nosaka stabilas iezīmes, kas atspoguļo individuālās atšķirības ģenētiskā līmenī.


Picture of Anda Upmane

Personības teorijas

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:31 AM
 

Personības teorijas ir rūpīgi pārbaudīti spriedumi vai hipotēzes par to, kas ir cilvēki, kā viņi uzvedas, kāpēc viņi rīkojas tā un ne citādi.


Picture of Anda Upmane

Psihoanalīze

by Anda Upmane - Monday, 14 February 2011, 11:31 AM
 

Psihoanalīze ir analītiska pieeja, kura ļauj izpētīt cilvēka psihes uzbūvi, likumus, pēc kuriem tā darbojas, tāpat psihoanalīze dod mums iespēju ārstēt dažādus traucējumus.Page:  1  2  (Next)
  ALL