Formālā grupa

Formālā grupa - tiek izveidotas, lai veiktu noteiktas darbības – mācītos, mācītu, ražotu, pētītu utt., attiecības starp locekļiem regulē oficiāli noteikti pienākumi un atbildība, ir noteikta iekšējā struktūra, noteikta varas hierarhija.

» Grupas un to veidi. Vārdnīca