Primārā grupa

Primārā grupa - cilvēkam ir tā, kurā viņš atrodas ciešākās attiecībās, kurā ir kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas, – piemēram, ģimene, draugi, mācību biedri vai darba kolēģi.

» Grupas un to veidi. Vārdnīca