Lielā grupa

Lielā grupa ir cilvēku kopība, kuras locekļus apvieno kopīgi eksistences un darbības apstākļi, kopīgas psiholoģiskas iezīmes un uzvedības tendences.

» Grupas un to veidi. Vārdnīca