Holistisks (holisms)

(No sengrieķu holos – „viss”), uzskats, ka daļa ir pakārtota veselajam un parādību nevar izzināt, analizējot tās sastāvdaļas. Secinājumus par parādībām var izdarīt tikai kā par vienotiem veselumiem;

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca