Troposfēra

Atmosfēras apakšējais slānis (9 - 16 km augstumā).

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca