Stratosfēra

Atmosfēras slānis starp troposfēru un mezosfēru, kurā novērojams pozitīvs temperatūras gradients.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca