Mutagēna viela

Viela vai produkts, kas nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem, vai caur ādu, var radīt pārmantojamus ģenētiskus efektus (mutācijas) vai palielināt to rašanās iespēju.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca