Likums

Normatīvais akts, kas pieprasa noteiktas darbības vai standartu ievērošanu, kā arī var paredzēt sodu, ja netiek pildītas tā prasības.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca