Konvencija

Daudzpusējs dokuments, ko paraksta daudzas valstis vai starptautiskas institūcijas.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca