Jonosfēra

Atmosfēras augšējie slāņi, augstumā virs 50 km, kurā esošās vielas ir jonizētā stāvoklī.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca