Hronisks

Ilgtermiņa iedarbības rezultāts

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca