Endokrīno sistēmu degradējošas vielas

Vielas, kas spēj ietekmēt endokrīnās regulācijas procesus, radot organismā nevēlamas sekas.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca