Ekosistēma

Funkcionāla sistēma, kurā ietilpst noteiktā teritorijā sastopamās populācijas un to eksistences vide.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca