Direktīva

Dokuments, kas izklāsta vēlamo mērķi, bet līdz noteiktai robežai atstāj zināmas izvēles iespējas tā sasniegšanai atsevišķās kompānijās, valstīs vai to asociācijās.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca