Deva

Vielas daudzums, ko dzīvais organisms saņem noteiktā laika vienībā un kas izraisa toksisku iedarbību.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca