Deklarācija

Vispārējs oficiāls nodoma paziņojums vai vadlīniju projekts. Daudz vājākas prasības nekā līgumam.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca