Briesmas

Tāds iespējams notikums, kura norisē tiek nodarīts ļaunums (radīti zaudējumi): kaitējums veselībai, īpašumam vai videi.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca