Bīstamības apzināšanās

Iespējamo briesmu identificēšanas un potenciālo seku noteikšanas process.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca