Bīstamība

Vielai, fizikālam faktoram vai situācijai piemītoša raksturīga īpašība, kas pie noteiktiem nosacījumiem var nodarīt ļaunumu.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca