Biotops

Vide, kur augiem, dzīvniekiem un citiem organismiem ir samērā vienveidīgi dzīves apstākļi.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca