Biosfēra

Zemes sfēra, kurā pastāv dzīvība.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca