Biocenoze

Augu un dzīvnieku kopa, kas dzīvo vidē ar vienveidīgiem dzīves apstākļiem (biotopā).

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca