Bioakumulācija

Vielas uzkrāšanās dzīvajā organismā, kuru parasti nosaka vielas hidrofobums.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca