Bentosa organismi

Ūdenstilpes dibenā dzīvojoši organismi.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca