Izotopi

Atomi ar vienādu kārtas skaitli (protonu skaitu atoma kodolā), bet atšķirīgu neitronu skaitu kodolā un līdz ar to atšķirīgu atommasu

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca