Biomasa

Masas vienībās izteikts dzīvo organismu daudzums uz vienu virsmas platības vai ūdens tilpuma mērvienību.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca