General forums

Forum Description Discussions
E-kursa jaunumu forums
Vispārēji jaunumi un paziņojumi
2
Vispārējais forums
Šis forums paredzēts dažādu jautājumu, kas saistīti ar e-mācību vides Moodle izmantošanu, apspriešanai.
1

Learning forums

Topic Forum Description Discussions
Topic 1 Forums: E-mācības kā inovācija
E-mācības kā inovācija
0
Topic 2 Forums: MOODLE pamati
MOODLE pamati
4
Topic 3 Forums: MOODLE pilnais apraksts un lietojumi
MOODLE pilnā apraksta un dažādu lietojumu apspriešana
2
Topic 6 Forums: Biroja u.c. programmu lietojums e-kursa materiālu izveidē
Biroja u.c. programmu lietojums e-kursa materiālu izveidē
1
Topic 7 Mācību forums
Šis ir forums mācību vajadzībām.
0