E-izglītības vide MOODLE un e-žurnāls pedagoģiskajā procesā

E-izglītības vide MOODLE un e-žurnāls pedagoģiskajā procesā

by Rita Ābele -
Number of replies: 0

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 20.augustā plkst. 10.00 Rīgā, Liepājā un 1.gr. plkst. 9.00, bet 2.gr. plkst.13.30 Daugavpilī sāksies tālākizglītības kursi  programmā

E-izglītības vides MOODLE un e-žurnāla MyKoob ieviešana profesionālajā izglītībā” .

Sīkāka informācija mājas lapas sadaļā "Nodarbību kalendārs 2012.gada augustā" un pa tālruni 67034034.

Rita Ābele, projekta vadītāja