Darba seminārs

Darba seminārs

Nosūtīja Rita Ābele
Atbilžu skaits: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 26.-27.jūnijā Rēzeknes Augstskolā un Daugavpils Universitātē notiks seminārs "Profesionālās pilnveides programmu īstenošanas izvērtējums un plānojums".

Rita Ābele, projekta vadītāja