Tālākizglītības kursi krievu valodas skolotājiem

Tālākizglītības kursi krievu valodas skolotājiem

by Iveta Pāvilsone -
Number of replies: 0
Tiek uzsāktas mācības ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros programmā „Krievu valodas kā svešvalodas pedagogu profesionālās pilnveides programma profesionālajā izglītībā”.

Mācību sākums 11.02.2012 10:00 Rīgā, Rīgas Tirdzniecības tehnikumā (Tomsona iela 3/5).
Mācības plānotas 11.,18.,25.februārī , 3.,10. martā. Mācības notiek no 10:00 – 16:45.