Tālākizglītības kursi informātikas skolotājiem Liepājā

Tālākizglītības kursi informātikas skolotājiem Liepājā

by Iveta Pāvilsone -
Number of replies: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2012.gada 11.februārī 10:00 sāksies tālākizglītības kursi informātikas mācību priekšmeta pedagogiem Liepājā. Mācības notiks Lielā iela 14, Liepājas Universitātē.

Pārējās nodarbības notiks Vānes iela 4, Liepājas Valsts tehnikumā.