Tālākizglītības kursi matemātikā

Tālākizglītības kursi matemātikā

by Iveta Pāvilsone -
Number of replies: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2012.gada 3.februārī 13:00 sāksies tālākizglītības kursi matemātikas mācību priekšmeta pedagogiem (3.grupa)

Mācības notiks Rīgā, Rīgas Valsts tehnikumā, Kr.Valdemāra ielā 1c