Seminārs- diskusija

Seminārs- diskusija

Nosūtīja Rita Ābele
Atbilžu skaits: 1
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 14.decembrī viesnīcā Reval Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55, Rīgā , plkst.9.30 notiks seminārs- diskusija profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietniekiem.

Rita Ābele, projekta vadītāja