Projekta jaunumi

Seminārs- diskusija

Seminārs- diskusija

nosūtīja Rita Ābele
Atbilžu skaits: 2
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 30.novembrī viesnīcā Reval Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55, Rīgā , plkst.10.00 notiks seminārs- diskusija: . pārmaiņas, kvalitāte un profesionālā kompetence profesionālajā izglītībā.

Rita Ābele, projekta vadītājaAtbildot uz Rita Ābele

Semināra- diskusijas meteriāli

nosūtīja Imants Gorbans
30. novembra profesionālas izglītības iestāžu direktoru semināra- diskusijas prezentācijas u.c. materiāli atrodami izglītības vadītāju e-kursa darba versijā http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=11. Iespējama arī viesa piekļuve.

Projekta kontaktinformācija atrodama projekta aprakstā http://profizgl.lu.lv/mod/resource/view.php?id=40.