Tālākizglītības kursi bioloģijas skolotājiem.

Tālākizglītības kursi bioloģijas skolotājiem.

by Rita Ābele -
Number of replies: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2011.gada 22.oktobrī plkst.10:00 sāksies tālākizglītības kursi bioloģijas skolotājiem.

Pirmajā kursu dienā plānotas lauku prakses nodarbības Cenas tīrelī. Izbraukšana no LU BF, Kronvalda bulvārī 4, Rīgā. Pieteikties pa tālruni 67034034 vai e-pastu ip@lu.lv
Projekta vadītāja Rita Ābele