Tālākizglītības kursi latviešu valodas un literatūras, informātikas skolotājiem.

Tālākizglītības kursi latviešu valodas un literatūras, informātikas skolotājiem.

Nosūtīja Rita Ābele
Atbilžu skaits: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2011.gada 15.oktobrī plkst.10:00, Rīgā, Rīgas Valsts tehnikumā, Kr.Valdemāra 1 sāksies tālākizglītības kursi Vidzemes, Rīgas reģiona un Rīgas latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Informatīva sanāksme visiem klausītājiem notiks tehnikuma aktu zālē.

2011.gada 15.oktobrī plkst.10:00 Rīgā, Tomsona ielā 3/5, Rīgas Tirdzniecības tehnikumā sāksies tālākizglītības kursi informātikas skolotājiem. Nodarbības plānotas 1.grupai. Grupu komplektēšana turpinās.
Daugavpilī kursi sāksies Latgales reģiona informātikas skolotājiem.


Projekta vadītāja,
Rita Ābele