Tālākizglītības kursi kulturoloģijā, fizikā, ekonomikā.

Tālākizglītības kursi kulturoloģijā, fizikā, ekonomikā.

Nosūtīja Iveta Pāvilsone
Atbilžu skaits: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2011.gada 1.oktobrī plkst.10:00 sāksies tālākizglītības kursi kulturoloģijas, fizikas, ekonomikas mācību priekšmetu pedagogiem.
Kursus uzsāk arī ķīmijas un latviešu valodas skolotāji.

Mācības arī sākas reģionos - Rēzeknē, Daugavpilī un Liepāja'.

Mācības notiks Rīgā, Rīgas Tirdzniecības tehnikumā, Tomsona ielā 3/5. Kulturoloģija - 3A.auditorijā, fizika - 3.auditorijā, ekonomika -14.auditorijā.
Ķīmijas skolotājiem LU Ķīmijas fakultātē Kr.Valdemāra ielā 48
Latviešu valodas skolotājiem Rīgas Valsts tehnikumā Kr. Valdemāra ielā 1

Sīkāku informāciju skatieties pielikumā!

Iveta Pāvilsone
Tālākizglītības koordinatore
67034034