Tālākizglītības kursi specifiskās, jeb atbilstošās izglītības jomas kompetenes pilnveidošanai

Tālākizglītības kursi specifiskās, jeb atbilstošās izglītības jomas kompetenes pilnveidošanai

by Rita Ābele -
Number of replies: 0

Ar š.g. oktobri vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem būs iespēja pilnveidot specifiskās, jeb atbilstošās izglītības jomas kompetenes 42 stundu tālākizglītības kursos. Projekta ietvaros ir noslēgusies mācību materiālu sagatavošana atbilstošo mācību priekšmetu pasniegšanai: latviešu valodai un literatūrai, matemātikai, fizikai, ķīmijai, bioloģijai, informātikai, ekonomikai, kulturoloģijai, vēsturei, psiholoģijai.

Profesionālās pilnveides kursu programmās ir plānotas 36 stundas katra mācību priekšmeta novitātēm, bet, lai visu mācību priekšmetu pedagogi tiktu izglītoti projektā pilnveidotās zināšanu automatizētās novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS lietošanā, tad programmas saturā ir iestrādāti jautājumi par sistēmas izmantošanas iespējām atbilstošajā mācību priekšmetā 6 stundu apjomā. Tākākizglītības kursi tiek plānoti pamatā sestdienās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē, bet norises vieta un laiks būs atkarīga no atbilstošo mācību priekšmetu pedagogu skaita reģionā un pasniedzēju iespējām. Kursu klausītājiem tiks samaksāti ceļa izdevumi nokļūšanai uz kursu īstenošanas vietu.

Pašlaik projekta ietvaros tiek gatavoti mācību materiāli svešvalodu- angļu, vācu un krievu valodu, pasniegšanai. Kursus šo mācību priekšmetu pedagogiem ir plānots uzsākt š.g. novembrī, decembrī.

Rita Ābele,

projekta vadītāja.