Seminārs svešvalodu darba grupai

Seminārs svešvalodu darba grupai

by Rita Ābele -
Number of replies: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 15.jūnijā plkst.11.00 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, 315.auditorijā (jaunajā korpusā), Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā, notiks angļu, vācu un krievu valodas darba grupu seminārs.