E-fizikas kursa materiālu avota faili

Šajā mapē ir atrodami visi e-fizikas avota faili, kas tiek izmantoti ProfIzgl e-fizikas materiālu ģenerēšanai (skripti ir rakstīti Linux vidē, un izmanto Bash):
  • source/ — šajā mapē ir izvietota visa e-fizikas kursa struktūra: visi saskarnes avota faili (paplašinājums .menu); visi materiālu faili (paplašinājums .docbook) un visi attēli un to avota (svg) faili.
  • clean_html — skripts iztīra visus ģenerētos HTML failus no source/ apakšdirektorijām;
  • clean_latex — skripts iztīra visus LaTeX un PDF failu ģenerēšanas procesā radītos papildfailus;
  • generate_html_files — skripts ģenerē visus e-fizikas materiālu HTML failus, t.sk. visus saskarnes failus;
  • generate_pdf_files — skripts ģenerē visus e-fizikas materiālu PDF failus;
  • generate_tree — skripts savāc visus noģenerētos failus vienkopus mapē e-fizika/. Pēc tam šo mapi e-fizika/ var augšupielādēt un ievietot e-kursā.