DocBook XML transformāciju faili


  • e-fizika-yyyymmdd.tar.bz2 satur e-fizikas pielāgotās DocBook XML failus - pielāgoto DTD un saskarnes transformācijas (Linux videi)
  • e-fizkas pielāgotajām DocBook XML transformācijām ir nepieciešamas kopējās transformācijas (jāizvēlas viens no diviem, atbilstoši operētājsistēmai):
    • lu-unix-yyyymmdd.tar.bz2 - kopējas DocBook transformācijas, kas izmantojamas UNIX/LINUX vidēs
    • lu-win-yyyymmdd.tar.bz2 - kopējās DocBook transformācijas, kas izmantojamas Windows vidē