Materiāli no ESF projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība"

ESF projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" darba grupas "Novitātes mācību priekšmetu tehniskā atbalsta sistēmā" uz 31.03.2011. izstrādātomateriālu daži noderīgi melnraksti.