Jautājumi

  1. Kas ir pastāvīgās un mainīgās izmaksas?

  2. Kas ir robežizmaksas?

  3. Kādas ir kopējo vidējo izmaksu, mainīgo vidējo izmaksu, vidējo pastāvīgo izmaksu un robežizmaksu savstarpējās sakarības?

  4. Kas ir izmaksas īsā un ilgā laikā?

  5. Kādi ir pozitīva un negatīva efekta rašanās iemesli?