Jēdzieni un termini

Izmaksas:

  • mainīgās;

  • pastāvīgās;

  • īsa laika;

  • ilga laika.

Robežizmaksas

Optimālo izmaksu punkts (peļņas slieksnis)

Produktivitātes likuma slieksnis

Izmaksu minimums (ražošanas slieksnis)

Ilga laika kopējo vidējo izmaksu līkne