Uzdevumi par dažādu HotPotatoes sistēmas režīmu lietošanu

Uzdevums par JCROSS

Izveidot tematisku krustvārdu mīklu (piemēram, „Eiropas valstu galvaspilsētas”), izmantojot HotPotatoes JCross darba režīmu. Krustvārdu mīklas failu sagatavot lietošanai Interneta pārlūkprogrammā, izmantojot JCross Options, Configure Output un HotPotatoes TheMasher darba režīmu.

Uzdevums par JQUIZZ

Izveidot testu, kurš sastāv no 10 jautājumiem ar dotiem atbilžu variantiem (četri atbilžu varianti, no kuriem viens ir pareizs), izmantojot HotPotatoes JQuizz darba režīmu. Testa failu sagatavot lietošanai Interneta pārlūkprogrammā, izmantojot JQuizz Options, Configure Output un HotPotatoes TheMasher darba režīmu.

Uzdevums par JCLOZE

Izveidot teikumu ar tukšām vietām tekstā, norādot iespējamos ievietojamos vārdus (vārdu savienojumus), izmantojot HotPotatoes JCloze darba režīmu. Uzdevuma failu sagatavot lietošanai Interneta pārlūkprogrammā, izmantojot HotPotatoes TheMasher darba režīmu.

Uzdevums par JMATCH

Izveidot atbilstības uzdevumu ar pieciem jautājumiem (apgalvojumiem) un atbildēm (atbilstošiem apgalvojumiem), izmantojot HotPotatoes JMatch darba režīmu. Uzdevuma failu sagatavot lietošanai Interneta pārlūkprogrammā, izmantojot JMatch Options, Configure Output un HotPotatoes TheMasher darba režīmu.

Uzdevums par JMIX

Izveidot jauktā teikuma uzdevumu, izmantojot HotPotatoes darba režīmu JMix. Uzdevuma failu sagatavot lietošanai Interneta pārlūkprogrammā, izmantojot JMix Options, Configure Output un HotPotatoes TheMasher darba režīmu.

Uzdevums par konfigurācijas faila veidošanu

Izveidot krustvārdu mīklas konfigurācijas failu ar šādiem elementiem:

  1. Uzdevuma nosaukums: „Krustvārdu mīkla; Izmēģinājuma fails”
  2. Paskaidrojumi: „Šis ir izmēģinājuma uzdevums. Krustvārdu mīkla jāaizpilda parastā veidā. Tā sastāv no horizontāli un vertikāli rakstītiem vārdiem”
  3. Ierobežot uzdevuma izpildes laiku (8 minūtes 30 sekundes). Kad izpildes laiks beidzies, uz ekrāna jāparādās tekstam: „Atvainojiet! Uzdevuma izpildes laiks beidzies!”

Uzdevums par TheMasher

Apvienot iepriekšējo nodarbību ietvaros izveidotos uzdevumus vienā pārbaudes darbā, izmantojot TheMasher darba režīmus.