MATERIĀLU SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI INTERNETĀ AR TheMasher

TheMasher paredzēts, lai jebkuru no HotPotatoes darba vidē sagatavotajiem uzdevumiem piemērotu lietošanai Interneta pārlūkprogrammā. Iespējams arī apvienot vairākus uzdevumus (piemēram, krustvārdu mīklu un testu), veidojot lielāka apjoma kompleksus pārbaudes darbus. TheMasher logā var atvērt palīdzības failu, kurā aprakstītas darba režīma iespējas un lietošanas kārtība (Help, Help Contents). 23.attēlā redzams TheMasher dialoga logs.

23. att.

TheMasher nodrošina automātisku atsevišķu uzdevumu failu kompilāciju, izveidojot vienotu uzdevumu bloku. Pieņemsim, ka HotPotatoes vidē ir izveidoti pieci atsevišķi uzdevumi, kurus nepieciešams apvienot vienā lielā pārbaudes darbā, kurā ievēroti vienoti noformējuma un paziņojumu principi. Lai to izdarītu, jārīkojas šādi:

  1. Visi uzdevumu faili, kurus autors vēlas iekļaut integrētā pārbaudes darbā, pēc ekrānpogas +Add files nospiešanas jānovieto darba logā (skat. ##.att.).
  2. Izmantojot ekrānpogas failu loga labajā pusē, visus uzdevumu failus sakārto atbilstoši pārbaudes darba loģikai.
  3. Ja nepieciešams, tad dialoga loga apakšējā daļā var norādīt mapi, kurā tiks ierakstīts pārbaudes darba fails. Ja šo logu atstāj tukšu, tad pārbaudes darba fails tiks ierakstīts tajā pašā vietā, kur atrodas pirmais uzdevuma fails.
  4. Apakšdialogā Appearance norāda vēlamos noformējuma elementus
  5. Apakšdialogā Buttons norāda vēlamos ekrānpogu noformējuma elementus
  6. Profesionāli lietotāji var izmantot HotPotatoes programmas koda failus un vajadzības gadījumā tos rediģēt, izmantojot apakšdialogu Source
  7. Apakšdialogā Index norādiet pārbaudījuma darba satura rādītāja nosaukumu.
  8. Jānoklikšķina uz ekrānpogas BuildUnit, lai TheMasher sāktu integrētā pārbaudījuma darba faila veidošanu.

TheMasher apstrādā katru dialoga logā ievietoto uzdevuma failu un kompilē atbilstošu Interneta lapu. Pēc tam tiek kompilētas atsevišķo uzdevumu Interneta lapas un izveidots satura rādītājs visam pārbaudes darbam.